Tiếp tục vệ sinh phòng học phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp chuẩn bị cho học sinh vào học lại

Tổng dọn vệ sinh phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp

KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG BỆNH CORONA

Thông báo học sinh nghỉ học do dịch bệnh nCoV từ ngày 10/2/2020 đến hết 16/2/2020

Trường THCS Tân Công Sính tiếp đoàn kiểm tra đánh giá ngoài của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC 2016-2020

grass 1234
grass copy

Kiểm tra trực tuyến

Đại số 7

Giáo viênthcstancongsinh 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Hình học 7

Giáo viênthcstancongsinh 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay