NÂNG LƯƠNG TRƯỚC HẠN ĐỢT 2

Giao lưu đọc sách liên thư viện THCS Tân Công Sính và TH Tân Công Sính.

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG CỦA HỌC SINH THCS TÂN CÔNG SÍNH

TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO TRONG MÔN HÓA HỌC 8: OXI – SỰ CHÁY VÀ SỰ SỐNG

Hoạt động ngoại khóa văn học trường THCS Tân Công Sính

TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO – SÂN KHẤU HÓA TRUYỆN HIỆN ĐẠI

grass 1234
grass copy

Kiểm tra trực tuyến

Đại số 7

Giáo viênthcstancongsinh 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Hình học 7

Giáo viênthcstancongsinh 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay